Aktualności

Rusza NOWY SEZON 2022/2023 - Zbiór INFORMACJI !

Witamy bardzo serdecznie.

Bardzo radujemy się, iż Państwo wybrali nasze zajęcia. To już 9 sezon szkoleniowy z Wami:), WITAJCIE w nowym roku szkolnym i sezonie 2022/2023. Zapraszamy na Nasze zajęcia!

Uwaga! Rozpoczynamy nasze zajęcia regularne od dnia 06.09.2022 (od wtorku) we wszystkich lokalizacjach.

 

ZASADY DOTYCZĄCE TRENINGÓW W SEZONIE 2022/2023:

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniżej wymienionych zasad zarówno przez zawodników jak i rodziców/opiekunów. 

 1. Zawodni/cy/czki na zajęcia przyjeżdżają z opiekunem prawnym.
 2. Przybyć należy nie wcześniej niż 5-10 minut przed rozpoczęciem zajęć i stawiają się w miejscach wyznaczonych do odbioru dzieci przez trenerów na zajęcia (jeżeli to konieczne). Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej.
 3. Trener 3-5 minut przed rozpoczęciem zajęć odbiera uczestników zajęć z wyznaczonego miejsca zbiórki. Po treningu trener odprowadza zawodników w to samo miejsce i przekazuje pod opiekę rodziców.
 4. Zawodnicy w najmłodszych grupach przychodzą na obiekt przebrani w osobisty strój treningowy (na strój należy ubrać i dostosować odpowiednio do warunków pogodowych: bluzy, dresy, czapki, kurtki itp. odpowiednio do temperatury, dzieci będą korzystać z szatni i węzła sanitarnego na terenie obiektu. Zawodnicy muszą mieć zmienne obuwie na zajęcia (buty w worku lub w ręce, woda do picia 0,5 litra). Dzieci starsze mają strój zmienny, przebierają się w szatni na zajęcia.
 5. Grupę treningową stanowią zgłoszeni zawodnicy do treningów - zniesione zostały wszelkie limity ilościowe.
 6. Zawodnik z objawami jakiejkolwiek choroby (przeziębienie, katar, podwyższona temperatura itp.) zgłasza wcześniej ten fakt trenerowi i nie uczestniczy w zajęciach, pozostając w swoim miejscu zamieszkania.
 7. Podmiotem uprawnionym do udostępnienia obiektów sportowych jest Zespół Szkół Ekologicznych, MOSiR Zielona Góra, SP nr 17. Korzystanie z obiektów wiąże się z przestrzeganiem obowiązującego regulaminu.
 8. Jednostka treningowa może trwać od 30 minut do maksymalnie 90 minut, w przerwach między treningami następuje wymiana grup.
 9. Trener weryfikuje i sprawdza listy obecności na zajęciach na początku zajęć.
 10. Prosimy zgłaszać trenerowi prowadzącemu odpowiednio wcześniej - wszelką absencję dzieci na zajęciach (pilny wyjazd itp.) w celu weryfikacji liczby ćwiczącej z wyprzedzeniem.
 11. W trakcie treningu, rodzice zawodników regularnie trenujących oraz inne osoby postronne nie mają wstępu na obiekty. Zalecane jest oczekiwanie na odbiór zawodnika w miejscu zbiórki, z zachowaniem zasad dystansu społecznego. 
 12. Dzieci nowe - najmłodsze (3-5 lat), rozpoczynające swoją przygodę z Nami, rodzice mogą wejść na zajęcia, tylko przez 2 pierwsze treningi zapoznawcze, następnie dziecko wchodzi samo na zajęcia. Trenerzy są bardzo pomocni i pomagają dzieciom, jeżeli jest taka potrzeba.

 

MIEJSCE ZBIÓRKI RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH NA TRENING ORAZ PO ZAKOŃCZONYM TRENINGU:

Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25 A:

wejście od strony Francuskiej 25 A - wejście główne, należy kierować się chodnikiem na prawo, obejść budynek, zbiórka przy wejściu dla niepełnosprawnych - przy kasztanie, można zaparkować przy wejściu głównym lub na parkingu wewnątrz - patio

Tylko nowe i najmłodsze dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z MINIBASKET (w wieku 3-5 lat) - mogą wejść na trening z rodzicem, tylko przez 2 pierwsze zapoznawcze treningi. Po rozmowach z dyrektorem szkoły, utrzymujemy nadal bezpieczeństwo naszych zajęć i sanitarny porządek.

Dzieci, które kontynuują szkolenie, zasady takie jak w poprzednim roku szkolnym. Rodzice czekają na odbiór dzieci na trening przez trenera i tak samo czekają na dzieci po zakończonym treningu.

 

Hala Koszykarska MOSiR ul. Amelii 19:

wejście główne do budynku, hol-korytarz przy wejściu na obiekt. Starsze dzieci trener odbiera ich z korytarza i po zakończonych zajęciach rodzic czeka tam na dziecko.

 

SP NR 17, ul. Staffa 10:

Wejście na treningi - drzwi boczne od boiska orlik do piłki nożnej. Tam także przeznaczona szatnia dla zawodników i zawodniczek.