Akademia MIstrzów Koszykówki

Idea powołania Akademii Mistrzów koszykówki – Minibasket Zielona Góra dla dzieci wzięła się z chęci wdrożenia litewskich, chorwackich, serbskich,amerykańskich i polskich standardów pracy z dziećmi i młodzieżą od najmłodszych lat. Druga przyczyna to szkolenie, które w naszym mieście zaczyna się dopiero od 10 roku życia.

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny jest najistotniejszy w kształtowaniu sportowego charakteru i sprawności dziecka. Dlatego rozpoczynamy kompleksowym szkoleniem od 4 do 10 roku życia dla dziewcząt i chłopców w zajęciach dla wszystkich bez podziału na umiejętności i wzrost dzieci.

Rozpoczynamy wstępnym szkoleniem przygotowującym do mini koszykówki, aby wdrażać jak największą liczbę chłopców i dziewcząt do uprawiania koszykówki.

 

 

 Cele i założenia projektu

1. ,,Zaszczepienie’’ w dzieciach miłości do sportu i potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego od najmłodszych lat życia.

2. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych dzieci.

3. Podniesienie umiejętności psychomotorycznych.

4. Nauka współzawodnictwa w życiu i na boisku, jak również współpracy z partnerami na parkiecie w trakcie zabaw, gier i ćwiczeń.

5. Zapewnienie wspaniałej zabawy w gronie rówieśników i okazji do zdrowego, i bezpiecznego spożytkowania nadmiernej energii.

6. Szkolenie poprzez zabawę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie koszykówki pod okiem profesjonalistów z wykorzystaniem form aktywizujących ,,małych’’ koszykarzy.

7. Zapewnienie profesjonalnych warunków treningowych, sali, sprzętu sportowego dostosowanego do wieku i możliwości dzieci. Udział w turniejach, sparingach, meczach.

   

 

                                                                                                                              

            

                                                                                                              

 

                                               n