Czujemy, że mamy misję

Przy zakładaniu Akademii zastanawialiśmy sie co będzie naszym celem w działalności. Bardzo szybko i jednogłośnie uznaliśmy, że bedzie nim niesienie radości dla wszystkich najmłodszych poprzez aktywność fizyczną - koszykówkę.Z naciskiem na WSZYSTKICH.  Nie staramy się faworyzować, wyróżniać,   pragniemy zaś  stworzyć takie  środowisko dla dzieci aby każdy czuł się dobrze na treningu, by poczuł swoją wartość. 

W obecnych czasach istnieje wiele możliwości organizowania pozalekcyjnych zajęć dla dzieci. Mogą być to czynności grupowe badź indywidualne, powszechnie dostępne lub nie, masowe czy organizowane we własnym zakresie. Rozumiemy ten proces, jednak dla właściwego rozwoju dziecka zachęcamy do zajęć grupowych z koszykówki z elementami ogólnorozwojowymi. Prawidłowa koordynacja nerwowo-fizyczna, rozwój psychiczny i funkcjonalny, budowanie umiejętności funkcjonowania w zdysyplinowanej grupie, otwartość na otoczenie to jakże ważne elementy przy rozwoju dziecka. My się na nich znamy i razem z piękną dyscypliną jaką jest koszykówka wdrażamy. Misja się rozpoczęła !

W trakcie treningów w formie zabawy uczymy dziecko elementów koszykówki, dbając o prawidłowy rozwój i podwyższanie ogólnej sprawności fizycznej.

Rozwijamy wszystkie zdolności motoryczne: siłę, szybkość, wytrzymałość, koordynację, gibkość, zwinność i skoczność. Stosujemy ciekawe formy i metody treningowe dostosowane do wieku i możliwości ćwiczących. Wprowadzamy gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia rozciągające, orientacyjne i zwinnościowe. Kładziemy bardzo duży nacisk na wychowanie i kulturę osobistą.

Udział w treningach stwarza sytuacje, w których dziecko uczy się pokonywać trudności, radzić sobie ze zmęczeniem, przeżywać sukcesy i porażki, kontrolować emocje. Sprzyja kształtowaniu relacji z innymi, umiejętności współpracy, negocjacji i samokontroli co przekłada się na osiąganie sukcesów w szkole, łatwiejsze radzenie sobie z obciążeniami fizycznymi, psychicznymi i innymi, co w wieku dojrzałym przełoży się na umiejętność prawidłowego zachowywania się w różnych sytuacjach, zgodnie z naszą misją:

Kształtować sportową osobowość, rozwijać zdolności i budować charakter małych koszykarzy zgodnie z naszą zasadą:
,,RUCH RZEŹBI UMYSŁ I CIAŁO”. To warunek dobrego zdrowia i prawidłowego rozwoju.